Ble nektet fradeling, klager på vedtaket: - Usaklig forskjellsbehandling

Torfinn og Inger Johanne Røe klager på Tolga kommune sitt vedtak om å nekte fradeling av en setereiendom tilhørende landbrukseiendommen Røe Øvre i Vingelen.