Kommunen har offisielt overtatt bygget, men det er igjen litt arbeid før det kan åpnes for publikum.