- Dette er et og unikt og frivillig tilbud vi har fått fra kombinertlandslaget. Vi håper at mange vil delta. Etter som dette vil foregå litt i skoletida etter skoletid, håper vi at foreldrene har anledning til å ordne med skyss for de barna som vil delta. Vi ønsker påmelding snarest til Dagrunn Urseth tlf. 992 48 858.

Det blir gratis grillmat underveis, derfor er det nødvendig med påmelding.

Dette er i utgangspunktet Young Stars Kombinert for barn fra 4. trinn og eldre. Dersom det er noen yngre enn 10 år som har lyst til å delta, er dette greit dersom de har med seg en voksen.

Det foregår i Hamran fra cirka klokka halv to til halv fire.

Det blir altså lek på ski og mini-ski med verdensmestere og olympiske mestere i kombinert. Hamran har skitrekk og vi lager mange morsomme løyper. Klarer du flere triks enn Verdensmester Gyda Westvold Hansen og Olympisk mester Jørgen Graabak?

Bli med på skilek, konkurranser, intervjuer og selfies med verdenseliten. Det blir altså gratis grillmat for alle underveis, men ta med miniski, ski, og hjelm om du har. Det vil også være mulig å låne noe.