Gjennom hele året forteller vi i Arbeidets Rett historier om hele regionens frivillige. De er trenere, vaffelstekere, riggere, statister, styremedlemmer og mye, mye mer.

2022 er Frivillighetens år, året der hele Norge skal feire frivilligheten og landets største lagarbeid.

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Vi i Retten har lyst til å løfte fram enda flere ildsjeler, og for å gjøre det trenger vi din hjelp. Vi ber deg om tipse oss om frivillige du synes fortjener oppmerksomhet. Gjennom hele året lager vi saker under fanen “Fjellregionens frivillige”.

Du fyller ut skjemaet under, og vi tar kontakt med din frivillige. Det er lov å fylle ut skjemaet flere ganger med flere frivillige!

Hva er Frivillighetens år?

2022 er Frivillighetens år. Vi i Retten ba dere lesere komme med tips til frivillige i regionen som vi kan vie litt ekstra oppmerksomhet. Nå vil vi i Retten ha din hjelp til å løfte fram enda flere ildsjeler gjennom året.

Vi har fått mange tips, og nå presenterer vi noen av disse gjennom resten av året.

Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året.

Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.