1. mars utløper fristen for søknad om videregående opplæring. Vi lever i en digital tid, hvor samfunnet trenger nye løsninger i det grønne skiftet, for å takle eldrebølgen og for å tilby nye digitale tjenester, både i privat og offentlig sektor. Digitaliseringen er blitt en viktig del av vår velferd. Det gjør at vi trenger 40.000 nye IT-medarbeidere i Norge fram til 2030. Det er like mange som det finnes bønder i Norge!

I høst har et nettverk med teknologi- og IT-bedrifter fra Fjellregionen besøkt ungdomsskolene for å fortelle om mulighetene for de som velger teknologi- og IT-fag. Det er spennende å skape noe, å utgjøre en forskjell for mennesker. Enten det er i form av e-bjeller for bønder, app-løsninger for næringsdrivende i farta, eller bedre løsninger for legemiddelhåndtering for å unngå pasientskader og dødsfall.

Vi vil oppfordre unge i dag til å skaffe seg digital kompetanse, og det er langt mer enn å sveipe på TikTok. Vi trenger både sykepleiere, regnskapsmedarbeidere og bedriftsledere med digital kompetanse, for digitaliseringen slår inn i alle bransjer og fag. Samtidig er ikke IT bare IT lengre. Det er en økende spesialisering som følge av større kompleksitet. Det er behov for spesialister innen IT-utvikling, IT-sikkerhet, IT-arkitektur, kunstig intelligens, UX- og tjenestedesign, for ikke å snakke om de spesialistene som ikke finnes i dag. Hvem tenkte på drone-pilot som yrke for 10 år siden?

Korteste veien til bransjen er å velge Dataelektronikk eller Automasjon (VG2) ved Nord-Østerdal videregående skole. Etter to år på skole kan du velge å bli lærling i spennende teknologi- og IT-bedrifter i Fjellregionen, slik som Duett, RenRøros, Norbit, OS ID, VisBook, FARTT, Fjell IT eller Norsk helsearkiv.

Eller du kan velge Studiespesialisering, og ta høyere utdanning innen teknologi, informatikk eller andre ingeniør-fag. I en tid med stramme lønnsoppgjør, er det IT-medarbeidere som har hatt best lønnsutvikling i det siste. Det vil trolig fortsette, ganske enkelt fordi etterspørselen etter IT-hoder er stor, og økende. Arbeidsmarkedsbarometere viser at teknologi- og IT er bransjen med de beste bemanningsutsiktene framover.

I tillegg ser vi at IT-medarbeidere er av de mest tilfredse arbeidstakerne i landet. Jobbene er ofte fleksible, med stor påvirkning på egen arbeidshverdag. Det er mange som sitter på hjemmekontor i Fjellregionen i hele eller deler av uka, og som jobber for spennende selskaper andre steder i landet.

Det er derfor uante muligheter ved å velge teknologi- og IT-fag, mer enn hva vi i IT-bedriftene selv klarer å overskue til og med.

Tenk litt over det.

Godt valg!