Blir Merete den første ordføreren i «byen Tynset»?

I 2011 sa «folket nei». Nå er det opp til kommunestyrepolitikerne om Tynset skal bli by. Følger de rådmannens innstilling er svaret ja.