– Pengene vil bli brukt til å videreutvikle «The River Cleaner», verdens første plastsamler med SINTEF Ocean i Trondheim som samarbeidspartner, opplyser Martin Alvsvåg, grunnlegger styreleder i River. Global.

– Plastsamleren bruker strømmen i elva til å føre plast og annet avfall inn i en stor not som enkelt kan løftes på land og sorteres før videre håndtering.

Glad for alternativ støtte

Alvsvåg er glad for den alternative støtten til Rivers. Global.

– Vi vet at rovdyrsynet til WWF er vanskelig for enkeltpersoner og kommune som rammes av rovdyr. I stedet for å boikotte den viktige kampen for plast i havet, er vi glad for at noen velger å støtte vårt arbeid. Alternativet er at enkelte ikke ville ha gitt noe i det hele tatt, sier Martin Alvsvåg

Han nekter for at Rivers. Global har fisket i opprørt vann og utnyttet kritikken fra enkelte mot WWF.

– Vi har informert om hva vi står for og hvilke prosjekt vi jobber for når vi har fått spørsmål. Utover det har vi ikke promotert egen organisasjon. Vi er glad for at noen har valgt å støtte oss, men er først og fremst imponert over den store norske dugnadsånden under årets TV-aksjon. Støtten på over 240 millioner kroner vil monne. Kampen mot plast i havet engasjerer i alle grupper av folket og over hele landet, sier Alvsvåg.

Rovdyrkonflikten

Rovdyrkonflikten er trolig en viktig grunn til at Innlandet er det fylket som har samlet inn minst penger i Norge med 29,63 kroner pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 40,34 kroner.

I alt ble det samlet inn vel 11 millioner kroner i Innlandet av totalt 240 millioner kroner i Norge.

– For oss i Innlandet har det vært en utfordrende TV-aksjon. Allerede i desember i fjor kom de første varsler om boikott av årets aksjon. I mars fikk vi covid-19 rett i fleisen, og så ble TV-aksjonen digitalisert, sier leder for TV-aksjonen i Innlandet, Espen Østvold Rølla.

Andre ga mer

Han mener likevel at årets aksjon er en av de morsomste, mest utfordrende og viktigste TV-aksjonene.

– Konsekvensene av boikotten ble kompensert av at andre ga mer. Årets aksjon er en av de beste i historien i forhold kunnskapsformidling, sier Rølla og beskriver det hele som en «dundrende suksess».

I «gamle» Hedmark valgte 10 kommuner å boikotte årets TV-aksjon (Tynset, Os, Alvdal, Rendalen, Folldal, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes). Begrunnelse: WWFs positive syn på ulv og rovdyr.

Tynset ga 60.000 alternativt

I Tynset førte det til at Tynset kommunestyre valgte å bevilge 60.000 kroner til miljøorganisasjonen Rivers. Global.

– 26 av 27 i kommunestyret stemte for å bevilge penger til en alternativ organisasjon. WWF's syn på rovdyr er vanskelig å akseptere for store deler av Tynsets befolkning. Men plast i havet engasjerer mange. Derfor kom vi tilnærmet enstemmig fram til at vi skulle bevilge 60.000 kroner til Rivers. Global sier ordfører Merete Myhre Moen (Sp)

I samarbeid med flere andre kommuner i norddalen ble Rivers. Global valgt.

– I motsetning til WWF jobber organisasjonen kun med å bekjempe plast i elver. Vi så etter en norsk organisasjon som ikke var for stor og som rendyrket et forhold. Vi falt for strategien til Rivers. Global. På den måten fikk vi sagt ifra at vi støtter bekjempelsen av plast i hav og elver. En støtte til WWFs aksjon ville mange i Tynset ha oppfattet som provoserende og splittende, sier ordfører Merete Myhre Moen.

Hun gir likevel honnør til sambygdinger som valgte å støtte årets innsamlingsaksjon.

– Kamp mot plast i havet engasjerer bredt, sier hun.

Tolga klart i tet

Tolga topper listen over kommuner som har gitt mest pr. innbygger med 58,47 kroner foran Etnedal 45, 87 kroner og Hamar 44,59 kroner.

– Jeg er imponert over givergleden i Tolga. Vi har tradisjon for å gi mye, sier ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV).

Med en stemmes overvekt valgte kommunestyret i Tolga å støtte årets tv-aksjon. SV-ordføreren stemte imot.

– Formålet for aksjonen er helt riktig, bekjempelse av plast i havet. Men det er all grunn til å kritisere NRK som ikke fulgte tildelingskriteriene. Her står det tydelig at tv-aksjonen ikke skal tildeles en organisasjon som gjennom sitt øvrige virke kan skape tvil om formål eller skade omdømmet til TV-aksjonen. Det er ingen grunn til å kritisere WWF for at de søkte, men organisasjonen burde fått nei fra NRK, sier Tollan Jordet.

Han tror årets innsamling kunne blitt enda større dersom en annen organisasjon enn WWF hadde frontet kampen mot plast i havet.

Midt i ulvesonen

Ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik (Ap) er ikke overrasket over at Elverum kom på 29. plass over kommunene i Innlandet med 25 kroner pr. innbygger.

– Elverum er midt i ulvesonen med flere revir. Derfor er givergleden i Elverum bra. Mange kjenner rovdyrtrykket på kroppen både gjennom egen næring, jakt og rekreasjon. Pengebeløpet ville vært høyere med en mindre kontroversiell organisasjon enn WWF. Det store engasjementet viser at valg av tema: plast i havet har vært helt riktig, sier Skjærvik.

I Elverum var det bare Sp som stemte mot å støtte årets innsamlingsaksjon. Elverum kommune ga 50.000 kroner i bidrag til aksjonen.

I Åmot var det stort flertall for å støtte Rivers. Global og ikke WWFs aksjon.

– Åmot store utfordringer med rovdyr. Det har nok påvirket resultatet av årets tv-aksjon hos oss, sier ordfører Ole Erik Hørstad (Høyre).

Åmot kom femte sist i Innlandet med 21,45 kroner pr. innbygger. Aller sist var Grue med 19,38 kroner.

Dette ga kommunene i Hedmark pr. innbygger

Kommune Beløp

Tolga

58,47 kr

Hamar

44,59 kr

Eidskog

39,80 kr

Sør-Odal

36,39 kr

Nord-Odal

35,38 kr

Stange

31,02 kr

Stor-Elvdal

30,18 kr

Ringsaker

29,08 kr

Tynset

27,00 kr

Folldal

26,91 kr

Våler

25,72 kr

Rendalen

25,47 kr

Engerdal

25,35 kr

Os

25,27 kr

Løten

25,22 kr

Kongsvinger

25,16 kr

Elverum

25,00 kr

Alvdal

24,57 kr

Trysil

22,30 kr

Åsnes

22,20 kr

Åmot

21,45 kr

Grue

19,30 kr