Formannskapet ber huseier og nabo om å komme til en løsning i betent byggesak

To naboer i Haverslia blir bedt av formannskapet i Tynset om å komme til en omforent løsning i en klagesak etter et tilbygg på en bolig.