Ønsker innspill på ny boligplan for Røros

Det er et stort ønske om - og behov for å utvikle sentrumsnære boligområder i Røros i årene som kommer. Samtidig er det viktig med nærhet til friluftsområder og trygge trafikale forhold.