Som utflytta haltdaling, bosatt på Støren (men føler meg fortsatt som haltdaling), deler jeg haltdalsungdommens bekymringer med å fortsette å bo i Haltdalen hvis det innføres bompenger for å rette ut noen svinger, rassikring og tunnel.

Det er slettes ingen firefelts vei det er snakk om her.

Les også

68 bekymra haltdalinger i felles ytring om fv. 30: – Har vi råd til å bomme her?

Vår bensinstasjon på Støren har i sitt godt og vel 50-årige liv, samla inn, lavt regnet, to milliarder kroner direkte til Staten fra bilistene i co2, miljø og veiavgifter pluss moms.

Av den potten har ikke fv. 30 fått stort.

Og hvorfor skal vi nord for Dovre betale dobbelt så mye i bompenger som de sør for Dovre?

Kjørte nylig Støren-Porsgrunn. Et eksempel: Drammen-Porsgrunn, 11 mil, litt lenger enn Støren-Røros. Det kostet uten rabatt kr. 80,-. Det er E18, firefelt og 110 km fartsgrense. Mens Støren-Røros er foreslått å koste kr. 161,-.

Likens den dyreste bompasseringen på E6, Støren-Oslo, er i Soknedalen med kr. 47,-.

Jeg mener at fv. 30 er fylkets/Statens ansvar og kostnad å vedlikeholde og sikre.

Bilistene har allerede betalt.