Bondelaget krever høyere uttak av ulv

Hedmark Bondelag mener det må tas ut mer ulv enn hva som er foreslått.