20 prosent av hyttene brann- og redningstjenesten har sett på har mulige brannfeller: - Spørsmål om tid før det går galt

Røros brann- og redningstjeneste undersøker fritidsboliger for å se etter brannfarer.