Brannmannskap måtte rykke ut for å slokke gressbrann

Av