Brannmannskaper rykket ut til bålbrenning på Røros