Ny søknadsrunde om midler til bredbånd i Alvdal

Artikkelen er over 3 år gammel

Det kommer penger fra staten, fylkeskommunen og kanskje kommunen.

DEL

Alvdal kommune vil på vegne av innbyggerne utarbeide søknader om midler til bredbåndsutbygging i Alvdal. Det er blant annet snakk om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd i distriktene, gjennom NKOM.

Kommunen opplyser på sin nettside at også Hedmark fylkeskommune har gitt tilsagn om midler til prosjekter i Hedmark. I løpet av våren vil det dessuten bli fremmet sak om at bevilgning av kommunale midler til utbygging av bredbånd.

Plan må på høring

– Ett av kravene for en søknad fra kommunen er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 2. mai 2017, informerer kommunen. Både lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan komme med uttalelser.

Kommunene har frist på seg til 3. mai med å sende søknader til Post- og teletilsynet.

Alvdal kommune uttaler at de ønsker utbygging i hele kommunen, men kommunen må også kunngjøre hvilke områder ordningen skal gjelde for. Disse områdene er under arbeid: Barkald, Kveberg, Vestate, Bergerønningen, Brandvålen og Strålsjøåsen.

Steia og Plassen er planlagt utbygd i år og neste år. Her er det lønnsomt nok for utbyggerne å bygge ut uten offentlig tilskudd, opplyser kommunen.

Kommunen lister opp seks kriterier som skal ligge til grunn for søknaden: Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet skal være oppgitt, det skal være en kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt, det skal være lokal medfinansiering, en plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført, det skal være snakk om bedring av eksisterende bredbåndstilbud, og det skal gå fram hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Kommunen henter inn hjelp

– Gode innspill gjør det enklere for kommunen å lage gode søknader om tilskudd til bredbånd, understreker rådmann Erling Straalberg på kommunens hjemmeside.

Kommunen har leid inn Per Westgård til å hjelpe kommunen med jobben. Roar Moen skal delta i en kommunal arbeidsgruppe. Han er kjent som «fiber-generalen» i Tylldalen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken