Anja Øren Ryen (36): - Bygda trenger høyhastighets bredbånd

Anja (36) brenner for at det skal være like muligheter i hele landet. Da er bredbåndsutbygging i bygde-Norge en viktig del som må på plass.