Nylig ble det signert en avtale med Telenor som sikrer utbygging av fiberbredbånd til Aunegrenda og Hessdalen. Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, som Holtålen kommune er en del av, og Telenor.

Holtålen har avholdt en oofentlig anbudsrunde som til slutt Telenor vant. Kontrakten har en verdi på 1 150 000 kroner. Holtålen kommune bidrar med 232 000 kroner. Resten kommer fra den statlige tilskuddsordningen for bredbånd.

- Denne utbyggingen er helt i tråd med Holtålen kommune sin satsing på bredbåndsutbygging. Gjennom et meget godt og konstruktivt samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Pål Magnar Dahlø, så får vi nå til en meget god løsning for våre to sidedaler i kommunen, sier Olav Grønli og Olve Morken i Holtålen kommune i en pressemelding.

Telenor på sin side forteller at de er glade for å være med på laget.

- Det er gledelig å kunne tilby potensielle kunder Aunegrenda og Hessdalen fiberbredbånd, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.

I følge Grønli og Morken i Holtålen kommune er en nå på god vei mot ei større bredbåndsutbygging i kommunen. Planen for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni, som ble politisk behandlet i april, danner grunnlaget for den videre utbyggingen.

- For bosetting og utvikling i Holtålen kommune er det helt vesentlig at vi har et bredbåndstilbud som tilfredsstiller dagens krav, mener Morken.

- Målet er å ha på plass et godt tilbud til alle i kommunen innen 2023, men vi har store forhåpninger om at vi skal greie dette før det, repliserer Grønli.

Bredbåndsutbyggingen i Aunegrenda og Hessdalen skal være sluttført innen 1. september 2017.