Ustabilt og svakt internett i Hådalen - utfordrer samtlige ordførerkandidater

Gårdbruker Per Erling Aas bor i Hådalen, en tyve minutters kjøretur sørøst for Røros. Fram til pinsen i år hadde han god kontakt med omverdenen via bredbånd. Så kom uværet, lynet slo ned og internettforbindelsen takket for seg.