Tilskudd til bredbånd fungerer slik det er tenkt

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordningen med bredbåndspenger gjennom Nkom fungerer stort sett etter hensikten.

DEL

Det var konklusjonen da en evaluering av støtteordningen for bredbåndsbygging ble presentert på Nkom-nettsidene i oktober. Støtteordningen for bredbåndsutbygging er administrert av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) på vegne av Samferdselsdepartementet.

Støtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og den skal bedre tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen, og norske myndigheter er forpliktet til å få den evaluert eksternt. Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har på oppdrag av Nkom evaluert ordningen.

– Utbyggingsprosjektene skjer i størst grad i områder som mangler grunnleggende dekning. Evalueringen viser at økningen har kommet i områder som sannsynligvis ikke ville blitt bygget ut på rene kommersielle vilkår, går det fram av evalueringen.

Rapporten konkluderer også med at ordningen som er valgt, er mer relevant enn å gi skatteinsentiver eller tilskudd direkte til sluttbrukerne.

– Tilskuddsordningen har i liten grad fortrengt private investeringer, heter det videre.

Av evalueringen går det også fram at ordningen ikke har fungert lenge nok til at det har vært mulig å se en positiv effekt på befolkningsutvikling, arbeidsplasser eller næringsutvikling i tilskuddskommunene. Men positive effekter på produksjonen av digitale kommunale tjenester er dokumentert.

– Til tross for at fiberteknologi kan ha blitt favorisert i en del anbudskonkurranser, har risikoen for konkurransevridende effekter vært liten, står det i evalueringen.

Artikkeltags