Tilskudd til bredbånd fungerer slik det er tenkt

Ordningen med bredbåndspenger gjennom Nkom fungerer stort sett etter hensikten.

DEL

Det var konklusjonen da en evaluering av støtteordningen for bredbåndsbygging ble presentert på Nkom-nettsidene i oktober. Støtteordningen for bredbåndsutbygging er administrert av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) på vegne av Samferdselsdepartementet.

Støtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og den skal bedre tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen, og norske myndigheter er forpliktet til å få den evaluert eksternt. Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har på oppdrag av Nkom evaluert ordningen.

– Utbyggingsprosjektene skjer i størst grad i områder som mangler grunnleggende dekning. Evalueringen viser at økningen har kommet i områder som sannsynligvis ikke ville blitt bygget ut på rene kommersielle vilkår, går det fram av evalueringen.

Rapporten konkluderer også med at ordningen som er valgt, er mer relevant enn å gi skatteinsentiver eller tilskudd direkte til sluttbrukerne.

– Tilskuddsordningen har i liten grad fortrengt private investeringer, heter det videre.

Av evalueringen går det også fram at ordningen ikke har fungert lenge nok til at det har vært mulig å se en positiv effekt på befolkningsutvikling, arbeidsplasser eller næringsutvikling i tilskuddskommunene. Men positive effekter på produksjonen av digitale kommunale tjenester er dokumentert.

– Til tross for at fiberteknologi kan ha blitt favorisert i en del anbudskonkurranser, har risikoen for konkurransevridende effekter vært liten, står det i evalueringen.

Artikkeltags