Nå blir det bredbånd flere steder i Tolga

ORDFØRER OG VARAORDFØRER: Ragnhild Aashaug og Leif Vingelen, begge fra Senterpartiet.

ORDFØRER OG VARAORDFØRER: Ragnhild Aashaug og Leif Vingelen, begge fra Senterpartiet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tolga kommune bruker 2,5 millioner kroner på utbygging av bredbånd.

DEL

– En hurrasak som vi ikke får tilbake før det blir annen styring av landet, kommenterer varaordfører Leif Vingelen og peker på regjeringens forslag om halvering av potten til bredbåndutbygging.

Tolga har fått 3,8 millioner Nkom-kroner, og følger nå opp med 2,5 millioner egne kroner for å sikre bredbåndsdekning i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Bredbånd: – Hadde ikke klart det uten Nkom-penger

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) er underlagt samferdselsdepartementet, og administrerer støtteordningen for bredbåndsutbygging på vegne av departementet.

– Vi satser positivt på framtida for bosetting, næringsutvikling og framtidas velferdsteknologi, sier varaordføreren etter at kommunestyret enstemmig bevilget pengene fra generelt disposisjonsfond.

– Kanskje kommer vi et hestehode foran teknologisk, og blir attraktive med det?, undrer Vingelen.

Tolga kommune søkte våren 2017 Nkom om tilskudd til utbygging av bredbånd i tre områder der dagens bredbåndsdekning ligger under 4 Mbit/s og hvor det ikke forventes kommersiell utbygging de nærmeste tre årene, går det fram av saksutredningen. Områdene betegnes som «hvite områder», og av oversikten går det fram at det dreier seg om 80 husstander i Vingelen, 30 i Tolga sør og 25 i Tolga vest. Det ble søkt om midler til utbygging som sikrer 72 av husstandene i Vingelen, samt alle i Tolga sør og vest.

Vingelen utgjøres i søknaden av husstander som faller utenom sentrumsringen som allerede har bredbåndstilbud. Tolga sør består av Eid og Nesset, mens Tolga vest er hele Haugan med Grantævet. Eidsiva har ifølge saksutredningen bekreftet at de ikke har noen konkrete utbyggingsplaner i noen av områdene.

Søknaden inneholder en femdel av alle innbyggerne i Tolga, og kommunen poengterer at områdene har svært dårlig dekning.

Egenandel på 10.000 kroner

Det er beregnet at det vil koste 60.000 kroner per tilknytning. Samlet er utbyggingen av bredbånd til 127 husstander kostnadsberegnet til drøyt 7,6 millioner kroner. Egenandelen per husstand er satt til 10.000 kroner.

Prosjektet skal nå lyses ut på anbud.

– Det er ønskelig å bli med på en felles anbudsrunde for flere interesserte kommuner i Hedmark, i regi av Abakus, går det fram av sakspapirene. Felles leverandør og dialogkonferanse i desember er et mål, med påfølgende anbudsfrist rett over nyttår. Selve utbyggingen vil kunne starte til våren, og sannsynligvis være ferdig i løpet av 2019.

– Det er vanlig å legge inn en nedre grense for oppslutning for at det skal være aktuelt å bygge ut et område, skriver kommunen, og viser til at Trysil har brukt en oppslutningsprosent på 65 som nedre grense. I praksis har langt flere blitt med, nærmere bestemt 80 prosent av husstandene.

Åtte av ti

Når utbyggingen er ferdig vil om lag 80 prosent av husstandene i Tolga kunne få grunnleggende bredbåndsdekning. I tillegg er det håp om å få med noen flere innenfor prosjektrammen. Dette gjelder husstander i og rundt Brugata, sørover fra Tolga stasjon, Østvangen og Erlia.

Fra før er det bygd ut kommersielt bredbånd i Tolga øst, som er Østre Moan, Stasjonsbakken, Sjukehusmoen og Tolgensli, dessuten i et utvidet område i sentrum av Vingelen, i Vingelsåsen og i Hodalen, Kåsa og Øversjødalen.

Eidsiva bredbånd har planer om kommersiell utbygging i Gata, Røsebygda, Bakkagata og Eggan.

Foreslår 500 millioner til bredbånd

Tilskudd til bredbånd fungerer slik det er tenkt 

Artikkeltags