Gjennomførte fiberutbygging på Tynset til godt under budsjett

Av