Breisjøseter-utbyggingen behandles politisk. Eieren mener ting har kommet fram litt feil

Flere har vært skeptiske til påbyggingsplanene på Breisjøseter. Rådmannen i Alvdal vender tommelen opp.