– Reell fare for økt ferdsel om Breisjøseter bygger ut

Fylkesmannen i Innlandet mener villreinen vil bli forstyrret om Breisjøseter turisthytte får bygge seks nye sengeplasser.

DEL

Saken om utvidelsen av ei hytte på Breisjøseter ble sendt ut på høring fra Alvdal kommune, og flere har svart. Blant dem er Fylkesmannen i Innlandet, som er negative.

Advarer mot utbygging på Breisjøseter: – Villreinen har flere andre utfordringer å hanskes med

Det dreier seg om påbygg på ei hytte, med seks nye sengeplasser. Dermed får hytta 12 sengeplasser. Det er planlagt selvbetjeningsdrift og en kort vintersesong.

Fylkesmannen skriver at de mener det er svært viktig å legge et føre var-prinsipp til grunn i villreinforvaltningen.

– Av erfaring vet vi at de mange små tiltak som bidrar til økt ferdsel innenfor villreinens leveområder, til sammen virker negativt. Det er ikke tilstrekkelig å vurdere effekten av hvert enkelt inngrep for seg, naturmangfoldlovens paragraf 10 gir klare føringer for en økosystemtilnærming og ikke minst å trekke inn den samla belastningen (her for villreinstammen), står det i brevet fra Fylkesmannen, undertegnet av avdelingsdirektør Øyvind Gotehus og seniorrådgiver Terje Abrahamsen.

Fylkesmannen mener det er en reell fare for økt ferdsel til og fra og ut fra Breisjøseter som en følge av den planlagte utbyggingen.

– Slik ferdsel vil i sin tur kunne føre til økt forstyrrelse av villreinen i området. Vi minner om at utbyggingen er planlagt midt inne i nasjonalt villreinområde, skriver Fylkesmannen, som ikke tilrår utbyggingen.

Fylkesmannen skriver også at de vil bli orientert om kommunens endelige vedtak i saken så snart dette er fattet.

Artikkeltags