Bremnes flytter ut av kommunen og får fritak fra politiske verv