Brødrene Sven Erik (43) og Knut Andre (23) kjøpte bensinstasjon i Rendalen

Sven Erik Solberg (43) og Knut Andre Solberg (23) vokste så å si opp med skiftenøkkelen i hånda. Nå har de mekkeinteresserte brødrene kjøpt bensinstasjonen som faren deres drev på begynnelsen av 80-tallet.