Brukontrollen: - Heksembrua har blitt et risikoprosjekt

Heksembrua beskrives som et risikoobjekt, med svekket bæreevne. Brua har nå så store skader og svakheter at det går ut over trafikksikkerheten.