Brukte nær 2,5 millioner: Disse næringsaktørene fikk penger fra Folldal kommune i fjor

FOLLDAL: Parti fra Folldal sentrum.

FOLLDAL: Parti fra Folldal sentrum. Foto:

1,4 millioner kroner brukte Folldal kommune fra kraftfondet til finansiering av bredbåndsutbygging i 2019.

DEL

Totalt ble det brukt 1.978.250 kroner fra kraftfondet. Saldoen på fondet ved utgangen av 2019, var 2.155.890 kroner.

Kommunens næringsfond hadde en saldo på 1.166.993 kroner. Den samlede bruken var i 2019 på 485.867 kroner.

De to fondene er sammen med Folldal Vekst AS og Folldal Næringspark AS betegnet som kommunens viktigste verktøy og innsatsområder for næringsutvikling.

I årsrapporten for næringsutvikling 2019 for Folldal kommune, ligger også rapporten for bruken av fondene. Næringsfondet fikk påfyll fra Hedmark fylkeskommune på 300.000 kroner i 2019, en nedgang på 6700 kroner fra året før.

– Etter felles innsats fra næringssvake kommuner i Hedmark og Oppland, deriblant Folldal, ble de fylkeskommunale tildelingene til næringsfond videreført i 2020, står det i rapporten.

Slik ble pengene fra næringsfondet fordelt:

 • Bevilgning Brendryen Camping H.F. Tveråen: 60.000 kroner
 • Monas Kvist & Kvast, sikring fortsatt drift: 50.000 kroner
 • Bevilgning Rondanevegen: 70.000 kroner
 • Vegetasjonskartlegging, sluttutbetaling: 44.200 kroner
 • Stiftelsen Folldal Gruver, ettergivelse, gjeld: 86.667 kroner
 • Stiftelen Folldal Gruver, omstilling: 175.000 kroner

Slik er pengene fra kraftfondet fordelt:

 • Bevilgning Stiftelsen Folldal Gruver, omstillingsprogram: 275.000 kroner
 • Bevilgning butikkprogram Folldal: 115.000 kroner
 • Bevilgning Brendryen Camping/H.F. Tveråen: 63.000 kroner
 • Bevilgning Kvistli Islandshester, festival: 40.000 kroner
 • Regionrådet, entreprenørskapsarbeid: 30.000 kroner
 • Bredbåndsutbygging, finansiering: 1.400.000 kroner
 • Undersøkelse næringsarbeid: 15.000 kroner
 • Tronfjell Opplevelser, ny vurdering: – 75.000 kroner
 • Håkon Furuhovde, tilskudd til nydyrking: 15.500 kroner
 • Malin Olsen Krokmoen: Tilskudd til nydyrking: 17.500 kroner
 • Torgeir Dalen, tilskudd til nydyrking: 18.000 kroner
 • Tomas Frankmo Tveråen, tilskudd til nydyrking: 24.500 kroner
 • Sykkelprosjektet: 39.750 kroner.

Kommunen har i større grad enn før kombinert tilskudd fra næringsfondet og kraftfondet, og begrunner dette med at det dermed har vært mulig å konsentrere innsatsen der den trengs.

Kraftfondet brukes på tre måter i Folldal, går det fram av rapporten. Formannskapet tildeler midlene, som kan gå til bevilgninger til næringsformål, dekning av en del av lønnskostnadene til næringssjef, eller bevilgninger til andre tiltak. Lønnskostnader til næringssjef ble det i 2019 brukt cirka 350.000 kroner til fra kraftfondet.

Arild Løvik har for øvrig sagt opp sitt 50 %-engasjement som næringssjef i Folldal kommune/daglig leder for Folldal Vekst AS med virkning fra 1. mars 2020.

Venter underskudd

Når det gjelder Folldal Vekst AS som utviklings- og rådgivningsselskap, så står det i rapporten at det ventes et underskudd på 185.000 kroner. 97.000 kroner skal være knyttet til kostnadsføring av et kompetanseutviklingsprogram som ble forskuddsbetalt i 2015 og som gjennomføres av tidligere næringssjef høsten og vinteren 2019/2020. Årets tilskudd til Folldal Vekst var på 350.000 kroner.

Veiledning og bistand

Sju enkeltbedrifter har fått bistand og veiledning. Fordelingen er slik:

 • Rondane Gardsmat, markedsrettet emballasje: 10.000 kroner
 • Rondanevegen, mal sommeravis: 16.000 kroner
 • Breisjøseter, Breisjøfestivalen: 10.000 kroner
 • Kvistli Islandshester, Islandshestfestivalen: 20.000 kroner
 • Koret Rett & Slett: 500 kroner
 • Infotek/Folldalsportalen, Sommerguide 2019: 10.000 kroner
 • Vegar Bekken Nordic Drinks, rådgivning: 10.000 kroner
 • Stall Skog/Steinsdottir Bjørk, rådgivning: 10.000 kroner
 • Kvistli Islandshester, søknad – internasjonalisering: 10.000 kroner.

Hos de tre siste har Rådhuset Vingelen vært inne.

Fulgte opp om pol

Det har vært jobbet med å følge opp Vinmonopolet, som var på befaring i Folldal i april med tanke på en eventuell etablering av polutsalg.

– Det ble i 2019 vedtatt bare to nye polutsalg i Norge, og begge disse hadde helt andre tall en Folldal når det gjelder folketallsgrunnlag, detaljhandel og antall hytter, samt nesten like lange avstander til nærmeste polutsalg, står det i rapporten.

På et butikkutviklingsprogram for detaljhandelen i Folldal deltok 11 bedrifter, og det er tatt initiativ til å lage et uformelt nettverk for handelsnæringen i Folldal.

Sykkelprosjekt

Et sykkelprosjekt er også viet oppmerksomhet. Strekningen det var lagt opp til, var Røros-Dovre.

– Dette prosjektet måtte, til tross for bevilgning fra fylkeskommunen, skrinlegges på grunn av uklart prosjektgrunnlag. Folldal satser i stedet på videre utvikling av Tour de Dovre (Grimsdalen-Folldal-Dovre) som var en stor suksess i 2019, heter det i rapporten.

Rapporten om næringsutvikling skal opp i kommunestyret torsdag 13. februar.

Artikkeltags