Bunåva har økonomiske utfordringer, men pengesøknaden avslås: – De ordlegger seg som at kommunen har lovt penger

Bunåva i Vingelen må bedre egenkapitalen med 600 000 kroner. Søknaden om pengestøtte ble avslått av formannskapet.