Gå til sidens hovedinnhold

– Busstilbudet er kritisk dårlig

Artikkelen er over 6 år gammel

Tolgaordføreren går i bresjen for et møte mellom politikere og aktører innen kollektivtilbudet i Hedmark får å sikre bedre samordning av transport.

– Tilbudet er kritisk dårlig slik det er nå. Vi må sette oss ned sammen og tenke nytt innen nye, og begrensede rammer, for kollektivtilbudet i Hedmark. Samtidig må vi se hva vi kan gjøre på kort sikt for å bedre situasjonen, sier Ragnhild Aashaug.

I forrige uke beskrev elever og lærere fra Røros situasjonen etter flere endringer i busstilbudet i regionen busstilbudet fra skolestart sist mandag.

– Det har blitt vanskeligere både å være elev og arbeidspendler, konstaterte de til Arbeidets Rett.

Nå går tolgaordføreren i bresjen for at ordførerne i alle fem nordøsterdalskommunene, samt Stor-Elvdal og Engerdal, ber om et møte med Hedmark Trafikk, Hedmark fylkeskommune, drosjenæringa og andre.

Folldalsordfører Egil Eide har tidligere uttalt: – De som ikke har bil, får utfordringer

– Regional utfordring

– Transporttilbudet er en kritisk faktor for hele regionen. Derfor er det et sterkt og samlet ønske fra oss ordførerne at vi sikrer et bedre kollektivtilbud, sier .Aashaug.

Tolgaordføreren konstaterer at flere faktorer fører til et dårligere tilbud totalt for folk i Fjellregionen:

– De statlige bevilgningene til kollektivtrafikk er kraftig redusert. Dagens regjering har i høyeste grad bidratt til dette. Samtidig er det veldig fokus på satsing på kollektivtilbud i sentrale områder. Det satses det på bybusser, og det rammer oss i større grad enn før. Ikke minst her i Hedmark begynner dette å bli svært tydelig, sier Aashaug.

Også på Tynset er den nye ringbussen i gang.

Her kjører ringbussen 

 

Mange eksempler

I Tolga har de samlet erfaringer fra KID-prosjektet – kollektivtransport i distriktet – som ble avsluttet i sommer. Aashaug nevner videre et eksempel fra Nordland der fylkeskommunen har sørget for en bil til en kommune der frivilligsentralen organiserer transport med denne bilen.

– Også Hedmark Trafikk og administrerende direktør Arne Fredheim, er tydelig på at det trengs nye måter å sikre tilbudet i distriktene på, understreker Aashaug.

- Vi må bare innse at vi bor i en region med svært få folk, og det er og blir den største utfordringen. Vi må møtes regionalt og sørge for å holde trykket oppe hvis vi skal overleve. Diskusjonen om hvordan en best kan samordne tilbud i det som er én felles bo- og arbeidsmarkedsregion, bør også løftes opp på nasjonalt nivå, utfordrer tolgaordføreren.

 

Flex holder ikke

 

En mulig løsning kan være å be om at flex-ordningen som er innført, blir erstattet med bestillingsdrosjer.

– Dagens ordninger oppleves veldig firkantet og lite fleksible. Det begynte tidlig i sommer med medisinpakker som ikke lenger kunne fraktes med buss. Så kom historiene fra opprørte foreldre til skole- og barnehageunger andre steder i fylket, og nå sist reduksjonen av ruter i Fjellregionen, sier Ragnhild Aashaug.

– Kanskje vi bør se på om dagens flexordninger bør bort, og at en i stedet bør opprettholde ordningen med bestillingsdrosjer, spør tolgaordføreren.

Hun har tidligere understreket at hun ikke retter skytset kun mot Hedmark Trafikk.

– Like viktig er det å utfordre Hedmark fylkeskommune på hva de tenker og mener skal være kollektivtilbudet i et fylke med så mange regioner og store avstander.

Vintervold: - Et minimum

– Det er et minimum at kommunikasjonstilbudet holder mål innad i regionen, sier Hans Vintervold.

Rørosordføreren sier han gir full tilslutning til initiativet fra hedmarkssia for å sette lys på nye løsninger for et samlet kollektivtilbud.

– Vi er én region som er definert som felles bo- og arbeidsmarkedsregion og er avhengig av hverandre. Det er pekt på Tynset og Røros som regionale motorer, og det er klart at dersom vi skal utnytte dette fullt ut må vi ha gode kommunikasjoner.

– Dette gjelder ikke bare ut og inn fra regionen, men sjølsagt også innad i regionen, poengterer Vintervold.

Utfyllende skoletilbud

Aashaug og Vintervold peker unisont på at det er jobbet mye for å sikre at det videregående skoletilbudet søkes løst gjennom fordeling av tilbud på henholdsvis Røros og Tynset

– Disse skal utfylle hverandre. Dersom vi skal få elevene til å bruke tilbudene, er det avgjørende at skysstilbudet er best mulig.

De er også enige om at samferdselsoppgaver bør søkes løst i offentlig regi.

– Dersom en skal se tog og busstilbudet under ett slik det nå er gjort i Hedmark, må det på plass en felles billettløsning for NSB og annen transport, konkluderer Ragnhild Aashaug.

Toget går foran

Driftsjef i Hedmark Trafikk opplyste at dagens ordning var planlagt ut fra mål om at bussen ikke skal konkurrere med tog. Dette etter prinsipper fra eieren Hedmark fylkeskommune.

Det går tog omtrent på samme tid som noen av de tidligere bussrutene gikk, men skoleelevene understreker at tog koster penger i motsetning til skoleskyssen som skal være gratis. Derfor er ikke tog noen fullgod erstatning for bussen.

Hedmark Trafikk eies hundre prosent av Hedmark fylkeskommune. Foretaket har overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark fylke. Videre har Hedmark trafikk også ansvaret for samordning, drift og kjøp av transporttjenester.

Kommentarer til denne saken