Gå til sidens hovedinnhold

Bussen skal gå direkte til byen

Fylkesordføreren er enig med Bjørn Salvesen i at oppstykking av bussreiser mellom Røros og Trondheim ikke samsvarer med føringene AtB har fått fra fylkeskommunen.

Salvesen, som nå er uavhengig representant i fylkestinget, spurte før helga fylkesordføreren om oppstykking av bussreiser med bussbytte på Støren er forening med ambisjonene i den såkalte Frostaerklæringen.

Frostaerklæringen er politikken samarbeidspartiene SV, Ap, Sp og Krf har blitt enig om å føre i fylket. Der står det blant annet at en skal jobbe for et godt gjennomgående kollektivtilbud der tog, buss og båt korresponderer med hverandre for å unngå lang reisetid ved kollektivreiser.

Salvesen syntes ikke AtB sitt forslag om at passasjerene skal skifte buss på Støren for å komme fra Røros til Trondheim er å unngå lang reisetid.

Føringer må følges opp

Fylkesordføreren svarte Salvesen ved å vise til hva fylkestinget har skrevet i oppdragsbrevet til AtB når det gjelder regionbusstilbudet.

1. Anbudskonkurransen skal gi tydelige forventninger til operatørene om flere fullstillinger og andelen fagbrev.

2. En løsning med gjennomgående ruter i regionbusstilbudet.

– En er derfor av den oppfatning at fylkestinget har vært klar i sitt mandat til AtB. En er også opptatt av at fylkestingets føringer følges opp, og vil følge opp spørsmålet med å be AtB om en redegjørelse for hvordan fylkestingets føringer for regionbussanbudet vil etterleves i det nye tilbudet som etableres fra august 2021, heter det i svaret fra fylkesordføreren.

Han peker også på at Frostaerklæringen uttrykker store ambisjoner innenfor transport og kommunikasjonsområdet.

– Fylkestinget må ha høye ambisjoner på disse områdene. De er viktige for både innbyggernes hverdag og for klimaet på godt og vondt.

Viktig tilbud

Salvesen pekte i spørsmålet sitt på at undersøkelser fra AtB viser at Trondheim er hovedreisemålet for kollektivreisende både i Røros og Holtålen, blant annet for viktige sykehusbesøk.

– Buss brukes av barn og unge som naturlig nok kun har kollektivtilbud som eneste alternativ når reisen ikke skal foretas sammen med foresatte. Et bussbytte på Støren vil oppleves som en forringelse av busstilbudet, som igjen vil ha som konsekvens økt bilbruk eller at reisen ikke blir foretatt. Mindre bruk av busstilbudet vil ved neste korsvei øke presset på at tilbudet kuttes helt, sa Salvesen i spørsmålet.

Kommentarer til denne saken