Bygde uten tillatelse: Hytteeieren mener det skyldes en misforståelse, men kommunen vurderer pålegg

En hytteeier i Tolga har satt opp et uthus på fritidseiendommen uten at kommunen har gitt tillatelse. Hytteeieren mener det hele skyldes en misforståelse, men kommunen varsler ulovlighetsoppfølging.