Johan Kjellmark AS med kraftig kritikk av anbudsutlysning. Kommunen aviser kritikken i sin helhet.

Daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schjølberg.

Daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schjølberg.

Artikkelen er over 1 år gammel

Daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schjølberg, har i brevs form til Røros kommune tilkjennegitt sin misnøye med anbudsutlysningen for byggingen av nye Øverhagen bo, helse- og velferdssenter.

DEL

Han viser til at det er stilt flere krav som diskvalifiserer alle lokale og regionale firma fra å delta i prosjektet.

Schjølberg mener kravene er hevet langt over behovet Røros kommune har for å oppnå tilfredsstillende utførelse på byggeprosjektet.

Han viser også til at alle tidligere helsebygg i Røros er oppført av lokale firma med unntak av LHL-bygget som på sin side pådro seg en byggefeil med kostnad på flere millioner kroner.

Flere helsebygg

Schjølberg viser videre til at et av Johan Kjellmarks AS sine største byggeprosjekter er nettopp byggingen av det nåværende sykehjemmet på Øverhagaen.

- Dette bygget har klart seg uten større vedlikeholdskostnader i alle de neste 40 årene det har vært i drift. Dette er den største referansen vi kan vise til, skriver Schjølberg i sitt brev.

Han viser også til at de hadde ansvaret for flytting og gjenoppbygging av operasjonsavdelingen ved Røros sykehus hvor de for øvrig har hatt samtlige utbyggingsoppdrag siden 1952. I tillegg har de stått bak både helsestasjon og legesenter på Røros.

Ikke relevante

- Ved å stille urelevante referansekrav undergraver Abakus AS hele byggenæringen i regionen, de påfører Røros kommune store utgifter som byggeherre, de svekker verdien av garantiansvaret og underkjenner seriøsiteten til arbeidstakere i regionen. Byggenæringen i regionen har vist kapasitet til å løfte i flokk når det trengs og har evne til å innhente kompetanse utenfra ved behov, skriver Schjølberg.

Han mener kompleksiteten i dette prosjektet ikke er større enn at det kan utføres av lokale entreprenører dersom de får lov til å delta i anbudskonkurransen.

Ikke bare utførelse

Røros kommune ved teknisk sjef Dag Øyen har nå svart Schjølberg.

- I forhold til deres påstand om at kravet til tidligere erfaring er hevet over behovet kommunen har for å oppnå tilfredsstillende utførelse av byggeprosjektet, så kunne det være at saken hadde vært anderledes, dersom det var en annen entrepriseform, som kun gikk på utførelse. Dette er et totalentrepriseprosjekt, som i tillegg til utførelse inneholder fullt prosjekteringsansvar og videre det ansvar som tilfaller totalentreprenør i forhold til prosjektframdrift og økonomi, påpeker Øyen.

Prosjektorganisasjon

Han viser til at kommunenes vurdering er at prosjektets størrelse både i omfang, administrasjon og økonomi, gjør at man søker en totalentreprenør som har en etablert prosjektorganisasjon som er rustet for å håndtere prosjekter av slikt omfang. Øyen mener kravene som stilles skal eliminere usikkerhet i prosjektet for kommunen som byggherre.

- At kravene utelukker flere firmaer lokalt er man inneforstått med. Totalentreprenøren vil med all sannsynlighet ikke være lokal, men det er naturlig at det vil være gode muligheter for at det ender opp med flere lokale underentreprenører, skriver Øyen.

Han mener lokale entreprenører burde være godt konkurransedyktige i denne sammenhengen.

- Derfor vil ikke mangelen på lokale totalentreprenører være likebetydende med at lokale bedrifter er utestengt fra jobber knyttet til prosjektet, skriver Øyen.

Undergraver ikke seriøsitet

Teknisk sjef Dag Øyen kan heller ikke se at verken Røros kommune eller Abakus AS undergraver seriøsiteten hos arbeidstakere i regionen.

- Dette handler ikke om seriøsitet, men at det ikke er noen lokal totalentreprenør med en etablert prosjektorganisasjon for prosjekter av denne størrelsen, skriver Øyen.

Han poengterer at Abakus AS sin rolle er at de utfører etter kommunens bestilling, og bistår kommunen med prosess og anskaffelsesjuridiske vurderinger og ikke er en beslutningstaker på vegne av Røros kommune.
Artikkeltags