Byggeleder i Statens vegvesen mener riksveg 3 trenger ytterligere vedlikehold

Nå ber Einar Aakerøien politikerne prioritere den hardt belastede vegen.