Byggene legges snart i grus. Dette er status for tomtene som blir ledig per nå

Norsk Saneringsservice AS skal legge de to kommunalt eide byggene i grus. Investeringsfondet i kommunen skal forvalte eiendommene videre.