– Tynset-politikerne vil vurdere å søke bystatus på nyåret

BYSTATUS PÅ SKASKARTET: I første kvartal neste år skal disse Sp-politikerne, Per Ivar Barmoen, Eva Eggen og Erlend Kvittum Nytrøen, sett fra venstre, sammen med resten av kommunestyrepolitikerne avgjøre om Tynset skal søke bystatus.

BYSTATUS PÅ SKASKARTET: I første kvartal neste år skal disse Sp-politikerne, Per Ivar Barmoen, Eva Eggen og Erlend Kvittum Nytrøen, sett fra venstre, sammen med resten av kommunestyrepolitikerne avgjøre om Tynset skal søke bystatus. Foto:

Et enstemmig kommunestyre hektet seg på Sp-ordfører Merete Myhre Moen og Sp-representant Erlend Kvittum Nytrøen sine ønsker om søknad om bystatus neste år.

DEL

Etter at Sp-veteranene Jan Kåre Moan og Stein Tronsmoen gikk ut i Retten og ønsket en søknad om bystatus for Tynsets del på sakskartet, kom saken opp i form av en interpellasjon fra Sp's Erlend Kvittum Nytrøen i kommunestyret tirsdag kveld.

Moans og Tronsmoens partifelle kom med mange argumenter, blant annet at Tynset må sette seg selv på kartet som den eneste byen på aksen mellom Elverum og Trondheim.

Må mere til enn et slik vedtak

– Vi skaper ikke utvikling i sentrum og kommunen gjennom et slikt vedtak alene, men det er i dag mye som taler for at Tynset tettsted vil være tjent med å bli definert som «by», sa Kvittum Nytrøen blant annet i sin interpellasjon.

Han viste også til et eksempel her er Nord-Fron i Gudbrandsdalen.

– Kommunen er svært lik Tynset både i bosettingsmønster, innbyggertall og demografi. Kommunesenteret, Vinstra, fikk bystatus i 2013 og høsten 2018 kunne ordfører Rune Støstad fastslå: «Bystatus gav optimisme. På fem år har vi klart å skaffe 100 nye arbeidsplasser.»

Dette nådde fram hos ordfører Merethe Myhre Moen og de andre kommunestyrerepresentanter.

– Jeg foreslår at det i løpet av første kvartal 2020 foreligger en sak fra rådmannen om at vi skal søke bystatus. Er alle enige i dette? utfordret ordføreren de 26 andre representantene, og ingen hadde motsigelser.

Opptil kommunen selv

Tidligere var det mange kriterier som skulle tilfredsstilles for at det kunne søkes om bystatus. Men som rådgiver for kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristell K. Herland svarte på spørsmål om hvilke krav som er for at et tettsted kan bli definert som by, er det andre kriterier nå.

– Bystatus er ikke lenger regulert i kommuneloven, så det blir opp til kommunen selv, sier rådgiver Kristell K. Herland.

Arbeidets Rett kjørte en høyst uformell avstemning blant leserne i forbindelse med temaet da SP-toppene Jan Kåre Moan og Stein Tronsmoen løftet debatten igjen tidlgere i høst. Den viser at leserne deler seg omtrent midt på i spørsmålet om Tynset bør søke bystatsus.

Artikkeltags