Camilla (41) fra Røros er ansatt som ny reindriftsdirektør

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp en næring med cirka 40.000 rein, som utøves over store deler av Trøndelag og i fylker sørover.