Styret i Coop Røros ønsker fusjon med Coop Midt-Norge

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Coop Røros går videre i forhandlinger med Coop Midt-Norge. Målet er fusjon mellom de to samvirkelagene.

DEL

Det var et enstemmig styre som på møte sist torsdag ga klarsignal for formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge. Det betyr samtidig at Coop Oppdal, i hvert fall inntil videre, er ute av bildet som forhandlingspartner.

Om bakgrunnen for dette skriver styreleder Jon Indset i en pressemelding:

- Coop Røros SA er nå i en økonomisk situasjon som tilsier at de må søke partnerskap med et større samvirkelag for å kunne opprettholde og styrke posisjonen som en av de største og viktigste handels- og samfunnsaktører i Røros. Coop Røros SA har over lang tid slitt med å skape lønnsomhet i totalitet og i mange av sine butikker.

Må styrke kompetansen

- Vi har et stort investeringsbehov og vi har behov for å styrke kompetansen på en rekke områder slik at vi kan fremstå som en profesjonell handelsaktør. Behovet for å finne en solid økonomisk fusjonspartner som har nødvendige ressurser og kompetanse til å bistå virksomheten vår, er betydelig, sier Indseth.

I perioden november 2017 til januar 2018 er det gjennomført mulighetsstudie om en mulig fusjon med både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA. Det er gjennomført to forhandlingsmøter med hver av partene, samt at det er gjennomført to informasjonsmøter med ansatte og styret, en med Coop MidtNorge SA og en med Coop Oppdal SA.

Interne møter

Før, mellom og etter hvert forhandlingsmøte har forhandlingsgruppen gjennomført interne møter som forberedelse og oppsummering. Gruppen har på denne måten opparbeidet et betydelig beslutningsgrunnlag om hvilken retning de videre forhandlingene bør ta, skriver Indset.

I tillegg er det gjennomført møter mellom administrasjonen i Coop Røros SA og administrasjonene i både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA.

Styrevedtaket som nå foreligger vil bli lagt fram for et ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av mars, der styret ønsker tilslutning til sitt vedtak.

Et sluttresultat fra forhandlingene vil foreligge i løpet av våren 2018. Etter at dette er gjennomgått og godkjent i styret i Coop Røros SA, vil det innkalles til et nytt ekstraordinært årsmøte mot slutten av første halvår der en endelig beslutning skal tas, forklarer Jon Indset.

Har vurdert fordeler og ulemper

I prosessen som nå er gjennomført , er det vurdert fordeler og ulemper for ansatte, medlemmer, butikkene, samvirkelaget og lokalsamfunnet. Konklusjonen fra styret er at en fusjon med Coop Midt-Norge er det som best sikrer en god framtidig utvikling for Coop Røros.

Styret peker på en rekke positive konsekvenser de mener vi komme ut av en fusjon med Coop Midt-Norge. Her er noen av punktene:


Ansatte


• Ingen mister jobben som følge av fusjonen

• Fortsatt administrative funksjoner på Røros, med nøkkelrolle i Coop Midt-Norge SA sin satsning innenfor lokalmat.

• Utvikling av medarbeidere gjennom lederaspirantkurs, butikkøkonomi-utdanning, HMS-kurs, sosiale arrangement for ansatte og ledere mm

• Ressurser til oppgradering av butikker, kjøpesenter og eiendom


Medlemmer


• Dobling av kjøpeutbytte fra 1 til 2 prosent

• Inngå i et lag med stor evne til å investere i eksisterende og nye butikker, samt kunne stå imot økt konkurranse.


Butikkene


• Bedre innkjøpsbetingelser på de fleste vareområder

• Mulighet til å foreta viktige investeringer i utvikling av både Domus kjøpesenter og nyetablering av Extra.


Lokalsamfunnet


• Produsentmiljøet innen lokalmat på Røros får en styrket posisjon inn mot Coop som kunde

• Coop Midt-Norge SA har finansiell soliditet til å være med på å utvikle Røros sentrum som handelssted

• Kan opprettholde samvirkelaget som en samfunnsaktør, bl.a. med støtte til lokal kultur og idrett.

Artikkeltags