Covid-støtte: Disse to bedriftene fikk penger

Det var totalt åtte søkere om økonomisk støtte fra Covid 19-fondet i Røros. To av dem fikk sine bønner hørt.