I inspeksjonsrapporten skriver Mattilsynet at de gjennomførte tilsyn på bakgrunn av melding om bekymring for dyrene på gården til bonden.

Under inspeksjonen, som fant sted i slutten av september, fant Mattilsynet flere avvik fra reglene om dyrevelferd, og en umerket kalv.

Dårlig renhold

Blant annet var fjøset dårlig rengjort.

– I alle binger var det en del møkk på spalten, og det hadde hopet seg opp med møkk langs bakveggene. Det var generelt mye møkk i fjøset, både i binger og andre steder. På fôrbrettet var det gammelt fôr, skriver Mattilsynet i rapporten.

Videre observerte Mattilsynet at det stod kyr i binger med spaltegulv som var møkkete. De hadde dermed ikke et egnet sted å ligge, slik de har krav på i regelverket. Drikkekaret til noen av kyrene var også møkkete

– Dette utgjør regelverk som setter dyrevelferden i fare, og som vi derfor mener det er nødvending at du retter opp, skriver Mattilsynet til bonden.

Ungdyra var små og bustet

Etter tilsynet har Mattilsynet gitt bonden flere pålegg. Et av disse er å følge opp ungdyra med bedre stell, miljø og foring, slik at de oppnår normalt hold.

– Ungdyra var små og bustet. Det var magre, med tydelig ryggrad og uten fett rundt halerota. Årsaker til dette kan være mangel på eller for dårlig for/næringsstoffer, dårlig oppstallingsmiljø, sjukdom, parasitter eller en kombinasjon av disse faktorene, skriver Mattilsynet i inspeksjonsrapporten.

Dyrevernsnemnda som også var med på tilsynet, beskriver ungdyrene slik:

– Etter alder å bedømme var de minste kalvene svært små og i dårlig hold. De var bustete i pelsen

Fikk "dårlige" kalver

Under tilsynet skal bonden ha forklart at han fikk "dårlige" kalver ved innkjøp.

– Kalver som har fått en dårlig start er krevende å følge opp. Blant de små, bustete og magre ungdyra var det også tre av dem som er født i din besetning. Vi vurderer derfor at kalvene/ungdyra ikke har blitt fulgt opp godt nok hos deg. Du fortalte under tilsynet at du ikke hadde hatt veterinær på flere år. Det kan være behov for at en veterinær undersøker ungdyra dine, for eksempel mht. parasitter, skriver Mattilsynet, og fortsetter:

– Ved at dyrene ikke har blitt ivaretatt godt nok, har de blitt utsatt for unødig stress og lidelse, enten i form av sult og/eller næringsmangel, dårlig trivsel i miljøet, manglende oppfølging av sjukdom eller parasitter, eller en kombinasjon av flere av disse.

Bonden har fått frist til januar 2023 med å få ungdyrene i normalt hold.