Gå til sidens hovedinnhold

Dårlig skuterføre: Så nå er sirkuset i gang igjen. Folk med innvilget dispensasjon blir naturlig nok fly forbannet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meningsretten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utrolig, men ikke usannsynlig. Det var min første reaksjon på telefonen fra fylkesmannen i Trøndelag til blant annet Røros og Holtålen kommuner: Praksisen med 380 dispensasjoner i Holtålen og 120 i Røros for å kjøre skuter til egen hytte/seter fra bilveg når hytte/seter ligger mer enn 2,5 km unna, kunne være i fare. Årsaken er at dispensasjonene er i strid med regelverket i kommuner der det finnes leiekjørere.

Så nå er sirkuset i gang igjen. Folk med innvilget dispensasjon blir naturlig nok fly forbannet. Og de blir det på fylkesmannen. Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) blir også fly forbannet og vil ta opp saken på Stortinget, formodentlig for å be klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn kjefte opp fylkesmannen i Trøndelag for utidig innblanding i lokale saker.

Å rette baker for smed er en velkjent øvelse. Derimot er det vanskeligere å ta ondet ved roten. I forskriften til motorferdselsloven paragraf 5 står det svart på hvitt for den som både vil og kan lese: «Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for… c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring….».

Når fylkesmannen har som oppgave å kontrollere om kommunene etterlever lover og regler, og de attpåtil gjør jobben sin, da skal de vel ikke få kjeft? De som kan gjøre noe med dette, er Stortinget. Det er de som har vedtatt lovene. Paragraf 5 i forskriften ble forresten endret i 2009 da Senterpartiet satt i regjering.

I Holtålen er det tunge hytte-/og seterområder langs Riastvegen over til Tydal, ved Hessjøen, Øyongen og inn mot Bringen i Haltdalen. For de tre førstnevnte er staten grunneier. Det er også staten som har lagt ut de siste tomtene som er bebygd med moderne hytter ved Øyongen. I dag er det mange som har solcelleanlegg og store batteripakker samt propangassanlegg. De kan ringe hytta varm og ha elektrisitet nok til lys og TV. Men uten skuterskyss er det praktisk talt umulig for en familie å bruke disse hyttene som ligger mange kilometer fra brøytet veg, på ei helg midtvinters. Å kreve at disse skal bruke leiekjørere, vil i praksis frata dem muligheten til å ta med familien på hytta. Dette i motsetning til alle de tusener som har tilrettelagt hytte i hyttefelt i Trysil, på Norefjell, Hafjell, Kvitfjell, Nordseter/Sjusjøen etc. De kan kjøre bil helt fram til døra.

Paragraf 3 i motorferdselsloven lyder: «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven». Så strengt mener Stortinget det skal være. Hvis noen skal kjeftes på, må det bli på Stortinget. Loven er ikke laget for kommuner som Holtålen. Men det skal ikke fylkesmannen eller noen andre få smekk for. Da kommer vi ikke lenger enn der vi er i dag: Hytte- og setereiere får ikke bruke sin egen snøskuter til hytta, og i alle fall ikke kjøre inn dit så ofte som de har lyst. Derimot mener Stortinget at det, på gitte vilkår, er greit å opprette ei løype for fornøyelseskjøring som er åpen for alle i hele verden med førerkort. Dette henger ikke på greip. Det skal bli interessant å se om noen får gjort noe med det, men jeg er redd vinden ikke blåser bygdenes veg på Stortinget.

Kommentarer til denne saken