De ber deg varsle barnevernvakta i sommer: – Mange barn og unge opplever dessverre å ikke ha det så godt

Roger Brennsæter, Marthe Ruud og Vibeke Skottner ved barnevernvakta i Ringsaker.

Roger Brennsæter, Marthe Ruud og Vibeke Skottner ved barnevernvakta i Ringsaker. Foto:

Sommerferie er ikke til glede for alle.

DEL

Sommerferien er for lengst i gang, og de fleste barn nyter de late dagene. Men det finnes også barn som ikke er like glade for å ha fri fra skolen, skriver Ringsaker kommune i en pressemelding.

Vibeke Skottner, som er leder i Barnevernvakta, sier mange barn savner sikkerhetsnettet som voksne lærere, barnehageansatte, helsesøster, sosiallærer, trenere eller andre trygghetspersoner i hverdagen gir.

– Mange barn og unge opplever dessverre å ikke ha det så godt – eller bli tilstrekkelig tatt vare på. De er ikke alltid i stand til å si fra selv, eller vet ikke hvordan de skal få hjelp. Ofte er det annen familie, naboer eller bekjente som er de viktige voksne som får et innblikk i og ser hvordan barnet har det, og som må være de som hjelper til eller melder fra om problemene, forteller hun.

Oppfordrer til å varsle

Det kan være ulike årsaker til at barn befinner seg i en vond situasjon. Noen barn opplever at foreldrene drikker for mye, det kan være krangel eller vold i hjemmet, eller barnet kan bli utsatt for overgrep.

– Hvis du blir bekymret av noe du har sett eller opplevd, dersom du ser barn bli slått eller behandlet krenkende er det bedre å ringe og drøfte med en som jobber med dette, enn å sitte alene med bekymringen. Det verste vi som voksne kan gjøre er å la det ligge fordi vi er usikre, sier Skottner.

Barnevernvakta har ansvaret for å behandle akutte hendelser som oppstår når kommunens barneverntjeneste er stengt, det vil si mellom klokken 15.00-08.00 i ukedagene og hele døgnet i helger. Barnevernvakten.no er en nettportal for hele landet. Hvis du skriver inn hvilken kommune du befinner deg i, får du oppgitt riktig telefonnummer for å kontakte vakta.

– Viktig at vi får beskjed

Barnevernet har myndighet til å bistå med akutte tiltak og som har lovhjemmel til å sikre barn i volds-rus-psykiatri-situasjoner som fører til akutt omsorgssvikt. Den interkommunale Barnevernvakta er den etaten som har myndighet og mulighet til å gjøre noe for barn i akutte krisesituasjoner – utenfor det kommunale barnevernets åpningstid.

– Det finnes mange hjelpetelefoner som er en god støtte for barn og unge som trenger noen å snakke med. Det er imidlertid viktig at vi får beskjed dersom det er behov for umiddelbare tiltak, slik at barna kan få den hjelpen de trenger der og da, sier Skottner.

Ved konflikter der politiet rykker ut bistår barnevernvakta dersom barn blir skadelidende.

Det verste er at ingen bryr seg

Mange barn som har det vanskelig hjemme forteller at det verste er at ingen andre voksne våget å gripe inn. Lederen for barnevernvakta er tydelig i sitt råd overfor voksne som bekymrer seg for barn de kjenner.

– Ta kontakt med barnet og vis at du bryr deg, og at du ser hva som skjer. Still åpne spørsmål, og inviter gjerne barnet med på aktiviteter med familien. Du skal aldri snakke nedsettende om barnets foreldre. Dersom barnet gir deg bekymringsfull informasjon kan du si at barnet ikke skal være alene med dette, og at det finnes hjelp å få både for barnet og for foreldrene, sier Vibeke Skottner.

Ringsaker interkommunale barnevernvakt dekker kommunene Elverum, Engerdal, Gausdal, Hamar, Lillehammer, Løten, Nord Fron, Ringebu, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Fron, Trysil, Øyer og Åmot. I tillegg har de telefonvakt for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken