- I seks måneder har vi jaktet på svar om Innlandet har det som skal til for å bli et grønt vekstfylke. Tirsdag 6. juni presenterer vi hovedresultatene.

Det informerer Statsforvalteren i Innlandet.

Under lanseringen vil de ha med seg et knippe aktører som representerer Innlandets eventyrlige muligheter og som har ambisjoner om å sette Innlandet på kartet. Lanseringen skjer på Atlungstad brenneri.

Bakgrunn for satsingen er klimautfordringene som krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i nærings- og samfunnslivet.

Norges mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 krever nye regionale tiltak og effektiv politikkutforming.

Innlandsporteføljen har som mål å kartlegge og løfte fram de viktigste, grønne innovasjonsprosjekt i Innlandet med størst eksport- og verdiskapingspotensial.

Det er noen kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal bli tatt opp i porteføljen.

Prosjektene skal:

  • ha ambisjoner om å lykkes nasjonalt og/eller internasjonalt og resultatet skal gi varig lokal verdiskaping og økt konkurransekraft
  • bidra til å styrke grønn, bærekraftig næringsutvikling gjennom å etablere nye, sirkulære verdikjeder for råstoff eller materialer, slik at de brukes flere ganger
  • være samarbeidsprosjekter med flere virksomheter som drar nytte av hverandres kompetanse og/eller ressurser