Den nest eldste bevarte fela bygd i Norge er lagd i Ålen, og der finnes den fortsatt. Hør John Ole (40) spille på instrumentet som snart er 250 år gammelt

Den neste eldste fela som fortsatt finnes i Norge er i Ålen, lagd av Børre Langland datert 1773. I anledning utgivelsen av boka om Langland, har fela fått nye strenger og beviste nok en gang at tonene lever.