Den norske kirke vil gradvis gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter

Nye koronaregler åpner for gudstjenester.