Norge står overfor, og kanskje med begge bena midt oppi, en psykisk helsekrise. Psykiatrien har stått overfor utfordringer over lang tid, og har blitt dårligere gjennom årene med Erna Solberg som statsminister. Det som før var en krevende situasjon for psykiatrien, har gjennom pandemien blitt en akutt og dramatisk forverring. Nå er pasienter og pårørende utslitt, og det haster å bygge opp psykiatritilbudet i hele landet.

Pågangen hos hjelpetilbudene er stor og antallet mennesker som sliter øker stadig. Mental Helses hjelpetelefon rapporter om flere som har selvmordstanker, og at de som tar kontakt nå er enda yngre enn før.

Det er først og fremst i kommunen at folk må få rask hjelp, og det er kommunene som tar imot etter innleggelse og poliklinisk behandling. SV er opptatt av at kommunene skal settes i stand til å møte folk med ulike utfordringer. Kommuner som satser på lavterskel psykisk helsehjelp investerer i fremtiden.

Da SV la fram sitt alternative statsbudsjett høsten 2020 hadde vi en satsing på nærmere 600 millioner kroner for å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I januar i år foreslo vi en krisepakke til det offentlige, psykiske helsetilbudet på 900 millioner. Disse ville være et skritt i riktig retning for å bygge opp tilbudet, selv om det ikke er nok. Det tar tid å bygge opp et robust og godt offentlig tilbud, derfor må vi starte nå.

Folk som trenger hjelp må få hjelp når de trenger det. Et tilgjengelig helsetilbud er helt avgjørende for å unngå at folk blir så dårlige at de ikke lengre kan mestre sin egen hverdag. Derfor mener SV at det må innføres lavterskeltilbud i landets kommuner etter modell fra Stangehjelpa.

Samtidig så holder det ikke å stanse nedbyggingen av psykiatrien, den må bygges opp. Dette krever en satsing på rask psykisk helsehjelp og satsing på lavterskeltilbud for barn, unge og andre med vanskelig livssituasjon. Dette kan hjelpe på det enorme presset i spesialisthelsetjenesten.

Koronakrisa vil omsider gå over, men den psykiske helsekrisa går ikke over uten kraftfulle tiltak nå! Vi har alle en psykisk helse. og vi skal ha hjelp når vi trenger det.