Den ukjente smitten blusser opp

De siste dagene har det vært smitteøkning spesielt blant personer i 30-årene.