Denne bilen fikk ikke kjøre videre på riksveg 3. I to år skulle den vært avskiltet

Manglende EU-kontroll førte til at vegvesenet tok skiltene på varebilen.