Denne eiendommen kjøpte kommunen i 2012, ni år etter kan den bli restaurert

Kongsveien 5, som ble kjøpt for å rives, er foreslått ombygd til kunstnerbolig. Og i neste års budsjett for Tynset kommune er det planlagt å sette av 2,8 millioner kroner for å få jobben gjort.