Denne jobben tar ekstra lang tid i år. - Det er enormt med snø her!

For at snøsmeltingen ikke skal vaske vekk vegen, må snøen vekk fra vegen og grøftene frem i lyset. Det arbeidet tar i år nær dobbelt så lang tid som vanlig. Snømengdene i Hummelfjellet er fortsatt store.