Dette skyldes vedlikeholdsarbeid etter at bruportalen ble påkjørt tidligere i vinter. Påkjørselen har medført at det har vært lysregulering på brua siden den gang.

Stenginga starter klokka 19.00 tirsdag kveld 21. juni. Brua åpner igjen 12 timer senere, klokken 07.00 onsdag 22. juni.

Ingen omkjøring

Brua har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 2153. Det er dette som kalles årsdøgnstrafikk (ÅDT). Av dette er 37 prosent, eller 797, lange kjøretøy.

Senere i sommer vil det bli behov for en lengre stengningsperiode når deler på brua skal skiftes ut

Statens Vegvesen

– Det er dessverre ingen lokale muligheter for omkjøring i området, og Statens vegvesen beklager ulempen stengingen kan medføre. Men ved å varsle i så god tid som mulig håper vi å minimere ulempene for de det gjelder, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Varsling

For langtransporten er det allerede satt opp opp varsling på digitale infotavler på E6 i god avstand nord og sør for brua, ved henholdsvis Berkåk og Kolomoen.

– I tillegg har vi lagt arbeidene til den tiden av døgnet der det er minst trafikk, legger han til.

Blir flere stengeperioder

Senere i sommer vil det bli behov for en lengre stengningsperiode når deler på brua skal skiftes ut. Tidspunkt for dette er ikke bestemt, og vi vil komme tilbake til dette.